Mentaltest

Thilda har gått MH den 2011-10-15              

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1a. KONTAKT

 

Hälsning

 

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

 

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

 

0 Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

 

X Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Thilda

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

 

1b. KONTAKT

 

Samarbete

 

Följer inte med trots flera försök att locka.

 

Alt. provas inte i detta moment

 

Följer med motvilligt.

 

0 Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

 

X Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Thilda

 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

 

1c. KONTAKT

 

Hantering

 

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

 

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

 

0 Accepterar hantering.

 

X Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

 Thilda

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

 

2a. LEK 1

 

 Leklust

 

Leker inte.

 

Leker inte, men visar intresse.

 

0 Startar långsamt, blir aktiv, leker.

 

X Startar snabbt, leker aktivt.

 Thilda

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

2b. LEK 1

 

Gripande

 

Griper inte.

 

Griper inte, nosar bara på föremålet.

 

0 Griper tveksamt eller med framtänderna.

 Thilda

X Griper direkt med hela munnen.

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

2c. LEK 1

 

Gripande och dragkamp

 

Griper inte.

 

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 Thilda

0 Griper, drar emot, men släpper och tar om.

 

Alt. tuggar.

 

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker , alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

 

3a. FÖRFÖLJANDE

 

 

 Startar inte.

 

 Thilda

Startar, men                      avbryter.

 

 Thilda

00  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 

 

XX Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

 

 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

 

3b. GRIPANDE

 

Nonchalerar föremålet.

 Thilda

Alt. springer inte fram.

 Thilda

Griper inte, nosar på föremålet..

 

00 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

 

00 Griper direkt, släpper.

 

XX Griper direkt. Behåller föremålet. i minst 3 sek.

 

4. AKTIVITET

 

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

 

X Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

 

0 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

 Thilda

0 Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

 

 

Växlar snabbt aktiviteter under momentet.

 

Alt. oro under hela momentet.

 

5a. AVST.LEK

 

Intresse

 

Engageras inte av figuranten.

 

 

0 Kontroll, avbrott förekommer.

 Thilda

X Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

 

0Intresserad. Vill iväg, enstaka starförsök.

 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

 

5b. AVST.LEK

 

Hot/agg

 

X Visar inga hotbeteenden.

Thilda 

0 Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

 

0 Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

 

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

 

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

 

5c. AVST.LEK Nyfikenhet

 

Går inte fram till figuranten.

 Thilda

.

 

0 Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

 

0 Går fram till den dolda men talande figuranten.

 

0 Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller med tidsfördröjning.

 

X Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

 

5d. AVST.LEK

 

Leklust

 

Visar inget intresse.

 Thilda

Leker inte, men visar intresse.

 

0 Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

 

X Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

 

0 Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

 

5e. AVST.LEK

 

Samarbete

 

Visar inget intresse.

 Thilda

0 Blir aktiv men avbryter.

 

0 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

 

X Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

0 Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

6a. ÖVERRASKN.

 

Rädsla

 

 

X Stannarinte eller kort stopp.

 

 

 

0 Hukar sig och stannar.

 

0 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 

Flyr högst 5 meter.

 Thilda

Flyr mer än 5 meter.

 

6b. ÖVERRASKN

 

Hot/agg

 

X Visar inga hotbeteenden.

Thilda 

0 Visar enstaka hotbeteenden.

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

 

 

6c. ÖVERRASKN

 

Nyfikenhet

 

Går fram efter det att overallen lagts ner.

 

Alt.går inte fram.

 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Thilda 

0 Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 

 

0 Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

 

X Går fram till overallen utan hjälp.

 

6d. ÖVERRASKN Kvarstående rädsla

 

X Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 Thilda

0 Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

 

0 Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

 

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

 

6e. ÖVERRASKN Kvarstående intresse

 

X Visar inget intresse.

Thilda 

0 Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

 

0 Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

 

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

 

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

 

7a. LJUDKÄNSL.

 

Rädsla

 

 

X Stannar inte eller kort stopp.

 

 

 

0 Hukar sig och stannar.

 

0 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 Thilda

Flyr högst 5 meter.

 

Flyr mer än 5 meter.

 

7b.

 

LJUDKÄNSL

 

Nyfikenhet

 

Går inte fram.

 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

 Thilda

0 Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

 

 

0 Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

 

X Går fram till skramlet utan hjälp.

 

7c. LJUDKÄNSL

 

Kvarstående rädsla

 

X Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 Thilda

0 Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

 

0 Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

 

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

 

7d. LJUDKÄNSL

 

Kvarstående intresse

 

X Visar inget intresse.

 

 

Thilda

0 Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

 

0 Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

 

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

 

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

 

8a. SPÖKEN

 

Hot/agg

 

0 Visar inga hotbeteenden.

Thilda 

X Visar enstaka hotbeteenden.

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 

Visar hotbeteenden och flera attacker.

 

8b. SPÖKEN

 

kontroll

 

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.

 

Alt. engagerar sig inte.

 

 

Tittar mot spökena då och då.

 

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.

 

Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .

 

0 Kontrollerar och/eller  handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.

 Thilda

X Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

 

8c. SPÖKEN

 

 Rädsla

 

 

 

X Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 

0 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

 Thilda

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

 

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

 

8d. SPÖKEN

 

Nyfikenhet

 

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.

 

Alt. Går inte fram i tid.

 

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

 

0 Går fram till fig. när föraren står bredvid.

 

0 Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

 

X Går fram till fig. utan hjälp.

 Thilda

8e. SPÖKEN

 

Kontakt-tagande med

 

figurant i spökdräkt

 

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

 

Alt. Går inte fram i tid.

 

0 Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

 

0 Besvarar kontakten från figuranten.

 

X Tar själv kontakt med figuranten.

Thilda

 

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

 

9a. LEK 2

 

leklust

 

Leker inte.

 

Leker inte, men visar intresse.

 

0 Startar långsamt, blir aktiv, leker.

 

X Startar snabbt, leker aktivt.

 Thilda

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

9b. LEK 2

 

gripande

 

Griper inte.

 

Griper inte, nosar bara på föremålet.

 

0 Griper tveksamt eller med framtänderna.

 Thilda

X Griper direkt med hela munnen.

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

10. SKOTT

 

X Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

 

0 Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

 

0 Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.

Thilda 

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår intetill lek / passivitet.

 

Berörd, rädd.

 

Alt. Vill lämna platsen, försöker fly.

 

Alt.Föraren avstår skott.