Sjöhaga Original

Thildas allmänlydnadspass

 

Allmänlydnadspasset

 
 

Moment

 

Behöver

 träna mer 

 Väl

Genomfört 

Mkt väl

genomfört 

       
 1. Kvarsittande med störning 1-2 min.           X  
 2. Möte med hundar på natursstig           X          

 3. Sitta tyst i bil med störning ca 5 m utanför

              X
 4. Gå fint vid sidan eller bakom               X
 5. Hantering/  visitation           X  
 6. Inkallande utan störning               X
 7. Inkallande med störning               X
 8. Stoppkomando           X          
 9. Passivitetskontroll                                 X
 10. Nosaktivering                     X
 11. Valfritt moment.          

          X

Mycket väl genomfört      Hunden utför momentet utan hjälp från föraren.
 Väl genomfört     Hunden utför momentet med viss hjälp av från föraren
 Behöver tränas mer     Hunden utför ej momentet trots upprepad hjälp från  föraren.